aberracja


aberracja
[аберрацья]
f
аберація

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aberracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. aberracjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odchylenie od normalnego stanu (zwłaszcza w odniesieniu do psychiki, myśli, rzadko zasad życiowych) : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aberracja — ż I, DCMs. aberracjacji; lm D. aberracjacji (aberracjacyj) 1. książk. «odchylenie od normalnego stanu umysłowego» Aberracja myślowa. Stan aberracji. ∆ biol. Aberracja chromosomów «zmiany w strukturze chromosomów pociągające za sobą zmiany… …   Słownik języka polskiego

  • aberracyjny — przym. od aberracja (zwykle w zn. 2) Przesunięcie aberracyjne. Ruch aberracyjny …   Słownik języka polskiego

  • apochromat — m IV, D. u, Ms. apochromatacie; lm M. y fiz. «układ optyczny, z którego została usunięta aberracja chromatyczna (dla trzech podstawowych barw światła) oraz sferyczna; używany m.in. w obiektywach mikroskopowych i fotograficznych» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • chromatyczny — 1. fiz. «barwny» ∆ Aberracja chromatyczna «wada soczewki powodująca rozszczepienie wiązki światła białego po przejściu przez soczewkę, wskutek czego otrzymany obraz składa się z wielu nie pokrywających się różnobarwnych obrazów» 2. muz.… …   Słownik języka polskiego

  • chromosomowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. chromosom: Mutacje chromosomowe. Garnitur chromosomowy. Aberracja chromosomowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odchylenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. odchylić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}odchylenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. odchylenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień